ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                        

ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                            Ερμιόνη 25/11/2016

ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :146 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για το έργο: «Προσθήκη ισογείου αποθήκης αθλητικών οργάνων».
  2. Ψήφιση πίστωσης του έργου: «Προσθήκη ισογείου αποθήκης αθλητικών οργάνων».
  3. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
  4. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
  5. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.
  6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής συντήρησης.
  7. Ψήφιση πίστωσης για λογιστικές υπηρεσίες.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ