Πρόσκληση Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ                  Ερμιόνη 25 Μαΐου 2015
“ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ”                          Αρ. Πρωτ.: 59

Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη
Ταχ. Κώδικας: 21051
Τηλ.: 2754360210
e-mail: [email protected]
Site: www.dakermionis.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο το Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8/06/2015 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
2. Ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
3. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια τιμητικών διακρίσεων.
4. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής – συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
5. Ψήφιση πίστωσης για επισκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αθλητικού υλικού.
7. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή λογιστή.
8. Ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου Ηλιοκάστρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ