Χρήση Δημοτικών Γηπέδων Τενις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
« ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Ερµιόνη, 10 Νοεµβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.:139

Ταχ. ∆/νση: Ερµιόνη
Ταχ. Κώδικας: 21051
Πληροφορίες: Γιάννης Κρητσωτάκης
Τηλ.: 6947848610
Fax: 2754031300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε του φίλους του τένις ότι μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα δημοτικά γήπεδα, που βρίσκονται στη θέση Κάπαρη Ερμιόνης, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, αφού προηγουμένως έχουν «κλείσει» γήπεδο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

4/01/2015 – 31/3/2015

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
 10.00–14.00&

19.00–21.00

 10.00–14.00&

19.00–21.00

 10.00–14.00&

19.00–21.00

 10.00–14.00&

19.00–21.00

 10.00–14.00&

19.00–21.00

 10.00–18.00

 10.00–18.00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με τα στοιχεία τους στο βιβλίο που τηρείται στο «cafe Κάναθος» στο Λιμάνι Ερμιόνης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/11/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
« ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Ερµιόνη, 10 Νοεµβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.:139

Ταχ. ∆/νση: Ερµιόνη
Ταχ. Κώδικας: 21051
Πληροφορίες: Γιάννης Κρητσωτάκης
Τηλ.: 6947848610
Fax: 2754031300

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερµιόνης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» στα πλαίσια ενηµέρωσης του αθλητικού κοινού του ∆ήµου Ερµιονίδας ανακοινώνει τα κάτωθι:

  1. Στις 14/10/2014 η Γ.Γ. Αθλητισµού πραγµατοποίησε µε επιτυχία το διαγωνισµό του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηλιοκάστρου». Έτσι ένα αίτηµα πολλών χρόνων των νέων της περιοχής είναι έτοιµο να ξεκινήσει και πολύ σύντοµα να έχει ολοκληρωθεί. (Συµβατική υποχρέωση του αναδόχου να έχει παραδοθεί 31-3-2015).
  2. Τέλος Οκτωβρίου αντικαταστάθηκαν οι παλιές µπασκέτες του Κλειστού Γυµναστηρίου Ερµιόνης µε νέες µπασκέτες οροφής (πάγιο αίτηµα των συλλόγων µπάσκετ τα τελευταία χρόνια) και τοποθετήθηκαν προστατευτικά πλαίσια για την ασφάλεια των αθλητών.
  3. Προσφέρθηκε αθλητικό υλικό στα σχολεία.:
    • Προφορά των παλιών µπασκετών στο Γυµνάσιο – Λύκειο Ερµιόνης και τοποθέτηση αυτών στην αυλή του σχολείου.
    • Μπάλες µπάσκετ σ` όλα τα σχολεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερµιόνης και
    • Πινγκ πονγκ στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ερµιόνης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

DSCI1110 DSCI1106