Πρόγραμμα Λειτουργίας Γηπέδων Τενις 1/10/2015 – 31/6/2016

Capture

Σημείωση: Οι φίλοι του τένις μπορούν να χρησιμοποιούν τα δημοτικά γήπεδα, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, αφού προηγουμένως έχουν «κλείσει» γήπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με τα στοιχεία τους στο βιβλίο που τηρείται στο «cafe Κάναθος» στο Λιμάνι Ερμιόνης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ                  Ερμιόνη 08/09/2015
“ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ”                          Αρ. Πρωτ.: 117  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο το Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη ΔΕΥΤΕΡΑ 08/09/2015 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Ψήφιση απολογισμού οικ. έτους 2014.
  2. Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
  3. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού.                   
  5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πυροσβεστικού υλικού.
  6. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ερμιόνης.
  7. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.   

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ