ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ                  Ερμιόνη 23/10/2015
“ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ”                          Αρ. Πρωτ.: 117  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης την Τετάρτη 30/10/2015 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση – Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
2. Ψήφιση πίστωσης για διαμόρφωση χώρου στο γήπεδο Ηλιοκάστρου.
3. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή περίφραξης και κερκίδων γηπέδου Ερμιόνης.
4. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή των λουτρών των αποδυτηρίων του γηπέδου Ερμιόνης.
6. Ψήφιση πίστωσης για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γυμναστηρίου Ηλιοκάστρου.
7. Ψήφιση πίστωσης για μελέτη στατικών γυμναστηρίου Ηλιοκάστρου.
8. Ψήφιση πίστωσης για σύνταξη μελέτης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης γυμναστηρίου Ηλιοκάστρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ