ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ερμιόνη 08/09/2016
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Αριθμ. Πρωτ. :103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στους συλλόγους.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016.
3. Ψήφιση πίστωσης για επισκευή – συντήρηση κουφωμάτων και επίπλων.
4. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση θερμαντικών σωμάτων και τοποθέτησης κλιματιστικού.
5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πυροσβεστικού υλικού.
6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
7. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού.
8. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια διχτύων εστιών ποδοσφαίρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΟΣ