ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ                                    Ερμιόνη 10/10/2016
Αριθμ. Πρωτ. :128

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2017.
  2. Έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου: «Προσθήκη ισογείου αποθήκης αθλητικών οργάνων».
  3. Ψήφιση πίστωσης του έργου: «Προσθήκη ισογείου αποθήκης αθλητικών οργάνων».
  4. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή φόρου εισοδήματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ