Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στο Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                        

ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                            Ερμιόνη 23/11/2016

ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ                                                                           Αριθμ. Πρωτ. :145 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

        Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 «Ψήφιση – έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη έτους 2017″.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ