ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                        

ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                            Ερμιόνη 25/11/2016

ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :146 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για το έργο: «Προσθήκη ισογείου αποθήκης αθλητικών οργάνων».
 2. Ψήφιση πίστωσης του έργου: «Προσθήκη ισογείου αποθήκης αθλητικών οργάνων».
 3. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
 4. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
 5. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.
 6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής συντήρησης.
 7. Ψήφιση πίστωσης για λογιστικές υπηρεσίες.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στο Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                        

ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                            Ερμιόνη 23/11/2016

ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ                                                                           Αριθμ. Πρωτ. :145 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

        Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 «Ψήφιση – έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη έτους 2017″.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ                                    Ερμιόνη 10/10/2016
Αριθμ. Πρωτ. :128

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2017.
 2. Έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου: «Προσθήκη ισογείου αποθήκης αθλητικών οργάνων».
 3. Ψήφιση πίστωσης του έργου: «Προσθήκη ισογείου αποθήκης αθλητικών οργάνων».
 4. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή φόρου εισοδήματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ερμιόνη 08/09/2016
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Αριθμ. Πρωτ. :103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στους συλλόγους.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016.
3. Ψήφιση πίστωσης για επισκευή – συντήρηση κουφωμάτων και επίπλων.
4. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση θερμαντικών σωμάτων και τοποθέτησης κλιματιστικού.
5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πυροσβεστικού υλικού.
6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
7. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού.
8. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια διχτύων εστιών ποδοσφαίρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ                  Ερμιόνη 23/10/2015
“ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ”                          Αρ. Πρωτ.: 117  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης την Τετάρτη 30/10/2015 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση – Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
2. Ψήφιση πίστωσης για διαμόρφωση χώρου στο γήπεδο Ηλιοκάστρου.
3. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή περίφραξης και κερκίδων γηπέδου Ερμιόνης.
4. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή των λουτρών των αποδυτηρίων του γηπέδου Ερμιόνης.
6. Ψήφιση πίστωσης για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γυμναστηρίου Ηλιοκάστρου.
7. Ψήφιση πίστωσης για μελέτη στατικών γυμναστηρίου Ηλιοκάστρου.
8. Ψήφιση πίστωσης για σύνταξη μελέτης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης γυμναστηρίου Ηλιοκάστρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ                  Ερμιόνη 08/09/2015
“ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ”                          Αρ. Πρωτ.: 117  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο το Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη ΔΕΥΤΕΡΑ 08/09/2015 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ψήφιση απολογισμού οικ. έτους 2014.
 2. Κατάρτιση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
 3. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού.                   
 5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πυροσβεστικού υλικού.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ερμιόνης.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.   

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

Πρόσκληση Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ                  Ερμιόνη 25 Μαΐου 2015
“ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ”                          Αρ. Πρωτ.: 59

Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη
Ταχ. Κώδικας: 21051
Τηλ.: 2754360210
e-mail: [email protected]
Site: www.dakermionis.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο το Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8/06/2015 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
2. Ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
3. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια τιμητικών διακρίσεων.
4. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής – συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
5. Ψήφιση πίστωσης για επισκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αθλητικού υλικού.
7. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή λογιστή.
8. Ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου Ηλιοκάστρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

Πρόσκληση Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΕΡΜΙΟΝΗΣ                                    Ερμιόνη, 23/04/ 2015
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ                                                                 Αρ. Πρωτ.:52

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

 Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο το Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27/04/2015 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων.
 2. Αίτηση παραχώρησης από τον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Ερμιόνης για παραχώρηση των δημοτικών γηπέδων τένις.
 3. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων.
 4. Ψήφιση πίστωσης για τη διαμόρφωση του γηπέδου beach soccer.
 5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αθλητικού υλικού.
 6. Ψήφιση πίστωσης για επισκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
 7. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας.
 8. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης.
 9. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού.
 10. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καθισμάτων.
 11. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ