ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                        

ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ              

Ερμιόνη 21/07/2016

ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Αριθμ. Πρωτ. :76

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερμιόνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ»

Προς : Τα μέλη του Δ.Σ.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης τη Δευτέρα 25/07/2016 και ώρα 8.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση του πολιτιστικού Συλλόγου «ΒΙΤΟΡΙΖΑ».
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
  3. Ψήφιση πίστωσης για ηχητική κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων.
  4. Ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση προκηρύξεων σε εφημερίδες.
  5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής – συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων
  6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών περίφραξης.
  7. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πάγκου αποδυτηρίων.
  8. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής – συντήρησης εξωτερικών χώρων.
  9. Ψήφιση πίστωσης για καθαρισμό αθλητικών χώρων.

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                    

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ